Jihlava město
RT v MO ČRS Jihlava
Při příležitosti 50. výroční prvního závodu RT u nás byla vytvořena publikace, ve které pan Václav Musil shrnul počátky rybolovné techniky v Jihlavě.
Počátky rybolovné techniky v Jihlavě lze datovat do roku 1970. Tehdy se této sportovní činnosti v MO ČRS ujal Karel Steklík. Začátky byly stejné jako v mnoha jiných organizacích - nebylo základní vybaveni, a tak místo terčů sloužily staré pneumatiky, nářadí používali členové kroužku běžné pro rybolov, místo muškařských šňůr se používala bužírka. Přesto se však nezačínalo s prázdnýma rukama. Vysokou devizou byly metodické znalosti, které si s. Steklík přivezl z Jindřichova Hradce a rozšířil samostudiem. Bylo logické, že se začínalo s mládeží, a to nejprve v prostorách nádvoří sekretariátu MO ČRS, později, kdy se začala úspěšně rozvíjet spolupráce s ODPM, v prostorách loděnice u Českého mlýna na řece Jihlavě.
V roce 1973 navštívila Jihlavu s. Věra Čapková a její instruktáž na tehdejším házenkářském hřišti TJ Modeta byla pro další rozvoj tohoto sportu v Jihlavě nesporným přínosem. Rozšířila se členská základna a družstvo Jihlavy se začalo zúčastňovat pravidelných soutěží, i když bez výrazného úspěchu. Dílčích úspěchů však dosáhli jednotlivci, především pak Jiří Steklík, v současné době brankář hokejové Dukly, na národním kole Zlaté udice, a to především zásluhou dobrých výsledků v disciplinách RT.
Do roku 1976 nebyla účast v soutěžích úplná. Důvodem bylo skutečně nevyhovující vybavení a ani dosahované výsledky nebyly zárukou dobré reprezentace organizace. V roce 1976 byli pro práci v odboru RT postupně zjskáni Václav Musil a Jiří Hromádko. Je lo­gické, že týmová práce tří nadšenců se musela projevit ve vyšší kvalitě tréninkového procesu, a tím i v dosahovaných výsledcích. Protože se stále pracovalo převážně s mládeží do patnácti let, byla soutěžní činnost orientována, kromě soutěží v RT, také do soutěží Zlatá udice. Družstvo MO Jihlava, tehdy již za výrazné podpory ODPM a nového výboru MO ČRS pravidelně vítězilo v okresních kolech a od roku 1980 bylo nejvážnějším kandidátem na prvenství v krajských kolech v soutěži družstev i v jednotlivcich. V loni se stal vítězem krajské olympiády syn trenéra RT Martin Musil a na Národním kole přispěl k druhému místu krajského družstva především výsledky dosaženými v discinlínách RT.
V roce 1981 byl organisován ÚV ČRS trenérský kurs v Klánovicích, kterého se za MO ČRS Jihlava zúčastnili ss. Hromádko a Musil. Po úspěšném splnění zkoušek obdrželi oba trenérské průkazy III. třídy. Došlo k dalšímu rozšíření a zkvalitnění členské základny především o perspektivní dívky a representanti Jihlavy se začali výrazně prosazovat nejen v rámci kraje, ale také v soutěžích RT organisovaných ÚV ČRS a Radou ČSRS. V roce 1982 obsadilo družstvo Jihlavy v lize mládeže 2.místo a ve II. lize 3.místo, zvítězilo na krajské olympiádě a v Národním kole startovalo v krajském družstvu ze šesti representantů celkem pět z Jihlavy a ob­sadilo 3. místo. V témže roce na přeboru ČSR v RT žáků v Plzni bylo v šestičlenném družstvu (4 chlapci + 2 dívky) celkem pět zástupců MO Jihlava a chlapci obsadili třetí , dívky čtvrté místo. Odnesli si také prvenství v soutěži jednotlivců na kraj­ském přeboru, a to v kategorii žáků i žákyň. Rada ČSRS ocenila dobré výsledky práce odboru RT v Jihlavě a pověřila závodníky Martina Musila a Romana Petra spolu s trenerem Václavem Musilem representací na soutěžích v PLR.
Nejvýraznějších úspěchů v historii RT v Jihlavě bylo dosaže­no i ve II. lize a pro rok 1984 postoupilo do I. ligy. Opět se stali přeborníky v kategorii žáků a žákyň na krajském přeboru, do dorostu věkově dospěl Roman Petr, který skončil třetí, 4. mis­to obsadil v seniorech Karel Lehký, který hostoval v naší MO z MO ČRS Třebíč. Přeborníkem ČSR v kategorii žáků v Lanškrouně se stal Martin Musil, v soutěži družstev obsadila děvčata z Jihlavy, která representovala Jihomoravský kraj v sestavě Hana Hromádková a Ivana Jonáková, 3. místo. Stejného umístění dosáhly tyto dívky na mistrovství ČSSR dorostu, které pořádala naše místní organiza­ce ve spolupráci s ODPM.
V roce 1984 družstvo Jihlavy skončilo v I. lize na 10. mistě a těsně o necelých 12 bodů na 9. družstvo Plzně a z I. ligy ses­toupilo. Doplatilo především na nerozházenost v jarním kole, kdy specifické podmínky Vysočiny téměř znemožnily trénik v terénu, což nemohl trénink v tělocvičně zcela nahradit. V soutěžích ligy mládeže a 2. lize startovaly další dvě družstva, která se umístila ve střední a spodní polovině tabulky. V přeboru ČSR žáků ve Frýdku Místku obsadil M. Musil celkově těsně 2. místo, když družstvo Jmk děvčat z Jihlavy ve složení Hana Hromádková a Renata Michálková obsadila 3. místo. Na mistrovství ČSSR dorostu pak representanti Jihomoravského kraje v kategorii chlapců obsadili 3.místo, dorostenky místo 4. Zde krajské družstvo representovali z MO Jihlava celkem čtyři závodníci.
Aktivní práce MO ČRS v RT se projevuje také v organizování soutěží. Kromě dvou krajských olympiád byla naše organizace pověřena uspořádáním ligy mládeže, II. ligy, mistrovstvím ČSSR do­rostu a soustředěním mladých talentú. Od roku 1981 pořádá ve spo­lupráci s ODPM každý rok v březnu halové závody v neúplném čtyřboji o putovní cenu "Jihlavský ježek". Zajišťuje instruktáže v rybolovné technice v rámci okresu. Výborná je spolupráce a pod­pora ze strany ODPM, který nese část nákladů na sportovní činnost a pravidelně každý rok organizuje pro odbor RT letní výcvikový tábor. Kvalifikaci trenérů aktivně uplatňuje sedm členu MO.
Podstatně se zlepšila situace ve vybavení. K vlastní výrobě dobrých muškařských navijáků, prutů pro všechny disciplíny, ale také kvalitních oček a zátěží z umělé hmoty nás donutil nedosta­tek a špatná kvalita náčiní na vnitřním trhu. K vlastní výrobě máme dobré podmínky v ODPM, zátěže byly zkušebně vyrobeny v k.p. Tesla a budou díky pochopení vedení podniku vyráběny také pro vnitřní trh.
Rozvoj RT v Jihlavě by byl nemožný bez nadšení trenérské trojice s. Hromádka , Musila a Steklíka, který již s aktivní čin­ností skončil. Podporu mají ve výboru MO, z kterého je nutné jmenovat s. Zabloudila, Bubala, Zapletala a Brože, ale také v ODPM Jihlava, kde této činnosti fandí s. Semerádová, Razima a ředitel s. Stodolovský.
A jak vidíme budoucnost tohoto krásného a náročného sportu u nás ne Vysočině? Vychovat k M. Musilovi, který je v současné době juniorským representantem ČSSR, další representanty, zvítězit v roce 1985 v lize mládeže a ve II. lize a vybojovat pro Jihlavu zpět I. ligu.
Václav Musil
Ved. ORT MO Jihlava
TEST