Jihlava
Školení vedoucích
Po zimním soustředění vedoucích mládeže přišlo i venkovní soustředění.
Nature

Předseda Odboru Rybolovné techniky se zmínil na jednom ze setkání s dalšími členy odboru, že se hodně ozývají vedoucí mládežnických kroužků s tím, že by měli zájem se věnovat i Rybolovné technice. Proto přišel s nápadem uskutečnit takové víkendové soustředění, kde by se vedoucí jednak proškolili v základech Rybolovné techniky a druhak by se seznámili i mezi sebou, takže by se následně mohli setkávat i dál mimo ta soustředění a společně si pomáhat na vývoji dovedností mladých nadějí v RT. A tak se takové školení udělalo ještě v zimě, kdy velká část mladých rybářů trénuje v tělocvičnách a sportovních halách. Přišel čas na refresh a házení venku.

Štoky leží na výhodné poloze. Je to (téměř) uprostřed republiky, takže nikdo to nemá extra daleko, respektive to většina má stejně daleko ze všech koutů republiky. Poblíž je i město Jihlava, ve kterém funguje kroužek Rybolovné techniky s dostatkem vybavení a malou dojezdovou vzdáleností, takže převoz věcí nedělá problém. Spolupráce se správci travnatých hřišť i s majitelem ubytování funguje bez problémů již několik let díky soustředění talentované mládeže, takže možnost udělat znalostní refresh v těchto místech se přímo nabízela.

Stejně jako v zimě se rolí hlavních trenérů ujali státní trenér juniorské repre Karel, jeho asistenti Jura a Bombik a sám předseda Odboru RT Marek. K nim se jako pátý přidal i trenér jihlavského kroužku RT Karel #2.

Nature

Akce se zúčastnilo cca 25 vedoucích a dospělých závodníků, kteří se na výchově mládeže aktivně podílí. Nejvíce přijelo z Moravskoslezského územního svazu a Východočeského územního svazu. Jediný územní svaz, který se nezúčastnil, byl Západočeský, jinak zastoupení alespoň jedné osoby měl každý svaz. I za Moravský rybářský svaz dorazil Martin ze Znojma.

Každý z instruktorů vyfasoval 5 členů, o které se měl starat. V plánu bylo projít si kompletně celý pětiboj jak dopoledne, tak i odpoledne. Aby to tak mohlo proběhnout, bylo potřeba rozdělit pět disciplín mezi pět skupin a dát instruktorům půl hodiny na vysvětlení konkrétní disciplíny. Pak se skupiny přesouvaly. Nejlepší pozici měla skupina 3, která začínala tak, jak by se to asi mělo postupně trénovat - zátěžové disciplíny plachta, skish, dálka, následované muškařskými disciplínami skishí a dálkou.

V pátek večer si vzali slovo státní trenér Karel a asistent Jura. Přivítali přítomné, vysvětlili plán akce a následovala část "Uzly". Karel představoval muškařské vybavení, tedy především muškařskou šňůru, návazce a montáže. Následoval čas pro školené, aby si předváděné uzly mohli vyzkoušet a díky tomu věděli, jak si na kroužku chystat vybavení, až se k muškařským disciplínám dostanou. Večerní program byl vyplňován i volnou diskuzí, kdy se jednotliví instruktoři rozprchli mezi ty vedoucí, se kterými se znali, a byli k dispozici těm, kteří měli dotazy na vybavení nebo samotnou Rybolovnou techniku. Po ukončení páteční části ještě instruktoři zůstali na místě, aby probrali různé informace a názory ohledně Rybolovné techniky. Některé názory byly diskutovány tak intenzivně, že se páteční noc pozvolna měnila na sobotní.

Nature

V sobotu ráno naběhli všichni trenéři na hřiště a pod vedením instruktorů přišlo stavění disciplín. Vinou Karla #2 některé disciplíny nebyly po dvou startech, ale i tak se dalo všechno zvládnout. Přeci jenom, na každé disciplíně bylo maximálně pět lidí, takže se každý vešel. Největším problémem byl čas. Někteří instruktoři neměli problémy vše představit a vysvětlit v půlhodinovém okně, ale například ukecaný Karel #2 několikrát domluvil, jeho svěřenci si hodili dva tři hody a již se muselo jít dál.

Jak je běžné, u některých svěřenců se projevovala zkušenost s házením disciplín, jiní měli problémy sladit ruce a zbytek těla s hodem. Hlavní bylo si vyzkoušet jednotlivé pohyby a vysvětlit si, co je potřeba při házení dělat, na co si dát pozor a jak s dětmi postupovat. Stejný postup se zvolil i odpoledne, kde byl necháván účastníkům větší prostor na házení, aby si mohli vyzkoušet to, co se jim vkládalo do hlavy dopoledne, a instruktoři spíš korigovali pohyby a vysvětlovali, co kde jak a proč.

Do školení byla vkládána jistá intermezza, ať už se jednalo o sprinterskou chvilku zúčastněných psíků dopoledne nebo fotbalový zápas místních nadšenců, který se místy dal zaměnit za wrestlingovou zábavu na velké ploše. Každý z účastníků pojal akci po svém. Hodně lidí si techniky zkoušelo, někteří se spíš soustředili na vybavení instruktorů a diskutovali vybavení. Tu a tam se občas někdo zeptal i dalších instruktorů a získával další pohledy na techniku házení.

I tato akce ale musela časem skončit. K večeru na účastníky čekalo překvapení v podobě pizza víkendu a ohnivé show, kterou si připravili místní nadšenci pro štocké usedlíky. Dle informací těch, co se šli podívat, se jednalo o velmi povedené představení. Jediný, kdo trochu reptal, byla Zuzka, která se se těšila na burger víkend, než si kuchaři přehodili směnu a burger víkend se změnil na pizza víkend. Pech jak sviň.

Jinak ale bylo pořád o čem mluvit, takže i sobotní noc se změnila na nedělní noc, kdy se poslední člověk odebral do postele.

Nature

Neděle zahrnovala volný dopolední trénink. Každý měl možnost jít si prohodit, co se mu chtělo. Instruktoři byli k dispozici, takže kdo potřeboval něco probrat, vyzkoušet či sledovat, měl na to celé dopoledne. Všichni byli na hřišti a v poledne se z hřiště muselo odejít, v některých případech docela neochotně, a všechno sbalit. Po obědě se pomalu jeden po druhém či druhý po třetím začali loučit, předávali klíče od pokojů, zaplatili vlastní účty a vyrazili domů.

Podle ústní zpětné vazby se školení líbilo a dle slov některých otevřelo nové obzory, jak se na trénink Rybolovné techniky podívat. Doufáme, že to hodně pomohlo. Začíná období halových tréninků a závodů, kde se snad s jednotlivými účastníky opět setkáme a uvidíme, jak jim školení pomohlo. Do té doby držíme palce, ať se daří.