Jihlava
Halové mistrovství České republiky
v rybolovné technice
President of the Casting Club of France

Rybolovná technika se objevuje v 19. století, kdy se muškaření stává velice populárním způsobem rekreačního rybaření. Na rybářských veletrzích se pořádaly akce, na kterých se muškaření předvádělo. Zanedlouho byl první závod na světě. V severní Americe se závody konaly pravidelně již od roku 1861. Anglie Ameriku následovala, v roce 1881 dokonce proběhla první národní soutěž. První celostátní soutěž v Americe se uskutečnila v roce 1893.

První disciplíny byly čistě muškařské. Protože se jednalo o simulaci lovu, závody se prováděly na vodě. Jakýsi doktor James A. Henshall, jeden z průkopníků lovu okounků pstruhových v Americe pomocí přívlače, uskutečnil alternativu k muškaření a v roce 1884 zrealizoval první závod v nahazování se zátěží. Terče se připevnily tak, aby zůstaly na hladině, a házelo se z vyvýšeného místa, jako simulace lovu z lodě.

Foto: Princ Pierre d'Arenberg, prezident Casting Club of France
Zdroj: Wikipedia.org

Illingworth

Posun v hodech na přesnost přišel ve 30. letech 20. století. Traduje se, že závodníci Jim Chapralis a Clare Bryan přišli s nápadem, jak zpřesnit hody. Začali držet vlasec tak, že položili prst na cívku a po odhození a uvolnění vlasce zase prst přiblížili k cívce a zpomalovali rychlost zátěže v závislosti na přibližování zátěže k terči. Technika, která se dnes používá běžně.

Původně se pro přívlač používal naviják multiplikátor, známý z katalogu anglické firmy Ustonson, který pochází z roku 1760. O smekací navijáky, které se v Evropě využívaly víc, se postaral pan Illingworth z Anglie.

První smekací naviják vznikl v roce 1905.

Foto: Naviják Illingworth
Zdroj: fishingmuseum.org.uk

Josef Michalec

Myšlenka na uspořádání prvních závodů v rybolovné technice u nás se objevila mezi mladými rybáři v Jindřichově Hradci v roce 1934. Původně soukromá akce čtyř přátel v čele s Josefem Michalcem, uspořádaná 2. srpna 1934, vzbudila velký ohlas a touhu po oficiálních závodech. Ty se uskutečnily 28. září roku 1935.

Původní ryze české disciplíny jako hod zátěží na cíl skrze branku se postupně rozvíjely přidáním muškařských disciplín a nových disciplín po vzoru zahraničních závodů. V 50. letech vznikly dvě organizace, které se zabývaly závody v rybolovné technice – ICF (International Casting Federation) a CIPS (Confédération Internationale de la Pêche Sportive). Na počátku 60. let se tehdejší Československo připojilo k organizaci CIPS a začalo se účastnit mistrovství Evropy a světa. Od té chvíle patří terčové disciplíny zátěž arenberg a zátěž skish mezi stálice české rybolovné techniky.

V roce 1969 se organizace ICF a CIPS dohodly na společných pravidlech pro obě organizace a společném pořádání mistrovství Evropy a světa. V roce 1970 se českoslovenští reprezentanti seznamují s disciplínou multi skish. Pro velmi složité zajišťování adekvátního vybavení byla tato disciplína dlouho přehlížena a reprezentace se soustředila na disciplíny pětiboje.

Po pravidelných úspěších ženského i mužského pětiboje se reprezentace začala soustředit na přelomu tisíciletí na zlepšení disciplín mužského sedmiboje. Multi disciplíny se pak dostávají do popředí až v posledních patnácti letech. O náročnosti disciplíny svědčí i fakt, že poprvé se v disciplíně multi skish podařilo hodit reprezentaci plný počet 100 bodů až v roce 2013.

Foto: Pan Josef Michalec na závodech v 70. letech.
Zdroj: Archív Českého rybářského svazu

Disciplína Zátěž arenberg se v Československu představila na mistrovství ČSR v rybolovné technice v Praze roku 1958. Jednalo se o disciplínu organizace CIPS. Druhá existující organizace (ICF) disciplínu Zátěž arenberg neměla.

Kolem plachty se chodilo v půlkruhu. Podhod, hod přes hlavu a libovolný hod byly postaveny kolmo k plachtě, boční hody byly umístěny přes rohy plachty.

V roce 1993 došlo k úpravě a startovní prkénka jsou rozložena v polovičním rozpětí, přičemž podhod a libovolný hod jsou postaveny přes rohy plachty. Hod přes hlavu zůstal beze změny a boční hody jsou umístěny mezi ostatní terče.

Juniorské mistryně Evropy a světa v disciplíně Zátěž arenberg během let 1985 - 2023

pozadí

Juniorští mistři Evropy a světa v disciplíně Zátěž arenberg během let 1985 - 2023

pozadí

Ženské mistryně Evropy a světa v disciplíně Zátěž arenberg během let 1967 - 2023

pozadí

Mužští mistři Evropy a světa v disciplíně Zátěž arenberg během let 1970 - 2023

pozadí

Kadetky a kadeti na mistrovství světa v disciplíně Zátěž arenberg během let 2022 - 2023

pozadí

Zátěž skish se vyskytovala v různém provedení v obou organizacích. Na soutěžích organizace ICF byly terče upevněny na vodní hladině a házelo se na ně z mola. Jednalo se o simulaci lovu přívlačí na lodi.

Organizace CIPS měla postavenou disciplínu v podstatě v nezměněné podobě jako dnes. Původní disciplíny se házely se zátěží různých vah. Organizace ICF používala zátěže o váze cca 17,7g nebo 10,5g, dále evidujeme váhy jako 3/8 unce (cca 11,7g) nebo 5/8 unce (cca 19,4g).

Organizace CIPS obsahuje ve svých disciplínách váhu 7,5g u terčových disciplín již od prvního mistrovství světa v roce 1960.

Juniorské mistryně Evropy a světa v disciplíně Zátěž skish během let 1985 - 2023

pozadí

Juniorští mistři Evropy a světa v disciplíně Zátěž skish během let 1985 - 2023

pozadí

Ženské mistryně Evropy a světa v disciplíně Zátěž skish během let 1967 - 2023

pozadí

Mužští mistři Evropy a světa v disciplíně Zátěž skish během let 1988 - 2023

pozadí

Kadetky a kadeti na mistrovství světa v disciplíně Zátěž skish během let 2022 - 2023

pozadí

Disciplína Multi skish existovala ryze v organizaci ICF. Poprvé ji můžeme najít ve výsledcích mistrovství světa v roce 1960 (Švýcarsko). Házeno se zátěží 17,72g.

Od roku 1970 dochází ke sjednocení pravidel organizací ICF a CIPS a disciplína Multi skish je již v pravidlech obou organizací. V roce 1970 stále házeno z mola, v dalších letech na zemi po vzoru zátěže skish v organizaci CIPS.

V roce 1973 ještě proběhlo mistrovství světa podle původních pravidel ICF ve Velké Británii a v roce 1974 v Austrálii. Následně jsou pravidla stejná pro obě organizace.

Ženské mistryně Evropy a světa v disciplíně Multi skish během let 2013 - 2023

pozadí

Mužští mistři Evropy a světa v disciplíně Multi skish během let 2021 - 2023

pozadí

Propozice Halového mistrovství České republiky

v rybolovné technice

Pořadatel:  
Moravský rybářský svaz Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Jihlava
na základě pověření odborem RT při Radě  
Český rybářský svaz Českého rybářského svazu, z. s.
Termín: Sobota 16. března 2024
Ubytování: Není pořadatelem zařizováno
Místo konání: Sportovní hala Dolní Cerekev 238
Souřadnice: °49.3437167N, 15.4606806E
Činovníci závodu:  
Karel Kobliha Pořadatel
Jiří Smazal Technický ředitel
Patrik Vladyka Hlavní rozhodčí
Kristýna Koblihová Bodovací komise
Zbyněk Bačina Garant
Čestní hosté  
PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA Předseda ČRS
Ing. Zdeněk Dvořák Starosta Dolní Cerekve
Sponzoři:  
Big Fish Jihlava Big Fish, Žižkova ul. 89, Jihlava
Řeznictví Kamenice Řeznictví Kratochvíl, s.r.o, Kamenice 147
Řeznictví Kamenice Městys Dolní Cerekev
Harmonogram:  
07:30 – 08:25 Prezence
08:00 – 08:15 Porada vedoucích
08:30 – 08:45 Nástup a zahájení soutěže
08:50 – 17:00 Závod D3, D4, D8
17:15 – 18:00 Vyhlášení a ukončení halového mistrovství České republiky

Harmonogram je pouze orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na jeho úpravy.

Disciplíny na HMČR:  
Zátěž arengerg 2 kola
Zátěž Skish 2 kola
Multi skish 2 kola
Kategorie:  
Pro disciplíny D3 a D4
Mladší žákyně Mladší žáci
Starší žákyně Starší žáci
Juniorky Junioři
Ženy Muži
Pro disciplínu D8
Mládež do 18-ti let Dospělí
Hodnocení disciplín - bez finále:  
Pro kategorie Mladší žákyně, mladší žáci, ženy, muži
v disciplínách Zátěž arenberg (D3), Zátěž skish (D4)
dále pro kategorii Mládež do 18-ti let
v disciplíně Multi skish (D8)

Vítězové kategorie budou určeni na základě součtu dvou výsledků v dané disciplíně.
V případě shodného výsledku rozhoduje rychlejší součet časů.

Hodnocení disciplín - s finále:  
Pro kategorie Starší žákyně, starší žáci, juniorky, junioři
v disciplínách Zátěž arenberg (D3), Zátěž skish (D4)
dále pro kategorii Dospělí
v disciplíně Multi skish (D8)

Nejvýše 8 nejlepších závodníků postupuje do finále na základě součtu dvou výsledků v dané disciplíně.
V případě shodného výsledku o finále rozhoduje rychlejší součet časů.
Vítěze určuje lepší výsledek finálového kola, případně rychlejší čas finálového kola.

Hodnocení jednotlivců - víceboje:  

Vítězové budou určeni na základě součtu disciplín D3 a D4, případně rychlejší součet časů.

Hodnocení družstev:  
Družstvo mužů 4 závodníci, max. 2 závodníci z kategorie dospělých
Družstvo žen 2 závodnice, bez věkového omezení

Vítěze určuje lepší výsledek součtu všech kol disciplín D3 a D4 u všech členů družstva.

Závodní řád:
  Závodí se dle platných pravidel, stanovených ORT.
  Závodníci nastupují k soutěži ve sportovním oblečení s viditelně připevněným startovním číslem v horní části těla.
Protest:
  Protest podává vedoucí družstva písemně u hlavního rozhodčího nejpozději do 15 minut po vzniku sporné události.
Kauce pro podání protestu je 500,-- Kč.
V případě uznání protestu bude kauce vrácena. V opačném případě kauce propadá.
Jury:  
  Bude stanovena během porady vedoucích.
Upozornění:  
  V prostorách haly musí mít každý přezůvky.
Občerstvení:  
  K dispozici v prostorách sportovní haly.
Startovné:
100,-- Kč Závodníci do 18-ti let
200,-- Kč Ostatní
Přihláška:
  Písemně na adresu a.hill.book@gmail.com.
Nejpozději do neděle 3. března 2024
V přihlášce je třeba uvést:
  ÚS / MO (PS) vysílající organizace
  Vedoucí výpravy
  Jména jednotlivých závodníků a rok jejich narození (platí pro závodníky do 18-ti let
  Informaci, kteří z přihlašovaných se zúčastní disciplíny Multi skish.
Úhrada startovného:  
  Startovné posílat na účet:
Č. účtu 1465102319/0800
V. S. 20240316
Zpráva pro příjemce „RT – „ + Jméno vedoucího výpravy z přihlášky.

Startovné je třeba uhradit nejpozději do 5-ti dnů po podání přihlášky.

Pokud startovné nebude uhrazeno, závodník bude vyřazen ze závodu.

Těšíme se na Vaši účast 😊